Начало | Поддръжка

БЕЗПЛАТНО PDF в Word


100% безплатна онлайн версия на един от водещите конвертори от PDF в Word

Онлайн помощник за конвертиране

Използвайте помощника, за да изберете опциите за конвертиране, след което закачете вашите файлове към имейл и ги изпратете на нашия сървър, за да бъдат обработени.

Конвертирай онлайн PDF в Word

Стъпка 1 от 6: Оформление и форматиране

Изберете режима на възстановяване, който е най-подходящ за вашите PDF файлове.

Плавен - възстановява оформлението на страниците, колоните, форматирането, изображенията и запазва подредбата на текста.
Последователен - разпознава оформлението и колоните, но възстановява само форматирането, изображенията и подредбата на текста.
Точен - възстановява точно оформлението на страниците, посредством използването на текстови полета в MS Word.
Оформление и форматиране
Кликни за продължаване

Забележка: Препоръчваме да разрешите адреса "freepdftoword.org" във вашия спам-филтър. Като алтернатива можете да проверявате вашата папка за спам за резултатите от конвертирането.

Конфиденциалност: Както при всеки друг имейл, който изпращате, файловете и паролите не се шифроват при изпращането.
Ако сигурността и конфиденциалността са задължителни за Вас, моля, използвайте настолните версии на нашите продукти.

.NET библиотека с класове без лицензионни такси: създаване, конвертиране, интерпретиране и модифициране на PDF файлове
PDF конвертиране, създаване, интерпретиране и сигурност за .NET

©2000-2017 Solid Documents